- English

JLJ

Consult

Konsulentarbejde


JLJ Consult løser konsulentopgaver inden for følgende hovedområder

• Strategiudvikling
• Strategiimplementering
• Kommercialisering
• Ledelse
• Internationalisering
• Afsætning
• Økonomi
• Finansiering
• Interimsledelse

Jens har adgang til partnere/ressourcer og kan således løfte opgaver, der kræver et rådgiverteam


- Forside